PRVNÍ PÁTEK u nás

Každý 1.pátek v měsíci je v naší farnosti věnován modlitbám a za duchovní povolání a rodiny. Navzdory nedobré situaci náš kostel žije. V pátek 6.11. od 14 hodin do 16 hodin je tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní. V 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství a v 16 hodin je svátostné požehnání. Od 16 hodin do 17 hodin je možné přistoupit ke sv.zpovědi a ke sv.přijímání.

Náš kostel je každý den od 12 do 17 hodin otevřený. Kněz bývá k Vaší pomoci od 16 do 17 hodin. Přejeme Vám stálou Boží pomoc.