První pátek v červenci

Na první pátek v červenci bude v kostele sv. Ludmily od 14:00 hod. eucharistický výstav, od 15:00 korunka k Božímu milosrdenství, od 15:30 začne adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v 16:30 mše svatá – hlavním celebrantem bude otec biskup Karel Herbst. Svátost smíření od 15:30 do 16:15.