První pátek v dubnu

Každý první pátek v měsíci je od 14:00 hodin eucharistický výstav. Od 15:00 hodin zveme na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Od 15:30 hod. začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. V dubnu adoraci povedou bratři Františkáni a Školské sestry sv. Františka. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové. V dubnu opět přijde mezi nás otec biskup Václav Malý.
Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:10).