První pátek v prosinci

Na první pátek zveme do kostela sv. Ludmily k modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání. Od 14:00 hodin začíná eucharistický výstav, od 15:00 modlíme se korunku k Božímu milosrdenství, v 15:30 začíná adorace za nová kněžská a řeholní povolání – prosincovou adoraci povedou bohoslovci pražského arcibiskupského semináře. Adorace vždy končí (kolem 16:15) slavnostním požehnáním v monstranci.

Mši sv. v 16:30 bude celebrovat emeritní pomocný  biskup pražský Karel Herbst SDB.

Na první pátek je příležitost ke svátosti smíření od 15:30 do cca 16:20.