První pátky

Každý první pátek v měsíci je od 14:00 hodin eucharistický výstav. Od 15:00 hodin zveme na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Od 15:30 hod. začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:15).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2018–2019

 

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) předsedající při mši sv. v 16:30
7.9.2018 Rodiny z farnosti kněží z farnosti sv. Ludmily
5.10.2018 Bratři františkáni OFM P. Jakub Sadílek OFM – provinciál
2.11.2018 Školské sestry sv. Františka biskup Zdenek Wasserbauer
7.12.2018 bohoslovci – Arcibiskupský seminář P. Dismas Tomaštík OFM Cap – provinciál
4.1.2019 Společnost Sester Ježíšových – SSJ biskup Václav Malý
1.2.2019 Sestry boromejky kardinál Dominik Duka OP
1.3.2019 Křížovníci P. Josef Šedivý, velmistr
5.4.2019 Salesiánská rodina kardinál Dominik Duka OP
3.5.2019 Sestry sv. Kříže biskup Václav Malý
7.6.2019 Fokoláre biskup Zdenek Wasserbauer
5.7.2019 Farnost sv. Ludmily biskup Karel Herbst
2.8.2019 Farnost sv. Ludmily kněží z farnosti sv. Ludmily