První pátky

Každý první pátek v měsíci je od 14:00 hodin eucharistický výstav. Od 15:00 hodin zveme na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Od 15:30 hod. začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:15).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2017–2018

 

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) předsedající při mši sv. v 16:30
1.9.2017 Dcery Božské Lásky – FDC biskup Václav Malý
6.10.2017 Bosí karmelitáni Slané biskup Václav Malý
3.11.2017 Školské sestry sv. Františka kardinál Dominik Duka
1.12.2017 bohoslovci – Arcibiskupský seminář biskup Karel Herbst
5.1.2018 Sestry Ježíšovy – SSJ biskup Václav Malý
2.2.2018 Bratři františkáni OFM P. Jakub Sadílek, provinciál OFM
2.3.2018 ADCM kardinál dominik Duka
6.4.2018 Sestry boromejky biskup Václav Malý
4.5.2018 Rodiny
1.6.2018 Sestry fokolarínky kardinál Dominik Duka
6.7.2018 Farnost sv. Ludmily biskup Karel Herbst
3.8.2018 Farnost sv. Ludmily