Roráty 2019

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily zve na rorátní mše sv., na nichž zazní nejen barokní adventní zpěvy v podání Svatoludmilské scholy. Roráty se konají každé úterý a čtvrtek během adventní doby (od 3. prosince) od 6.00. Poslední roráty proběhnou na Štědrý den v 8.00. Po každé rorátní mši následuje společná snídaně v sakristii.