Stále jsou naši mrtví s námi…

„Stále jsou naši mrtví s námi a vlastně nikdy nejsme sami. A přicházejí jako stíny, ve vlasech popel, kusy hlíny. Tváře jakoby vymazané a přece se jen poznáváme.“ To jsou verše Jana Skácela pro dušičkový čas a nejen pro něj. Přijměte, prosím, informace i pozvání…

Nabídka svátosti smíření ve dnech 1. a 2. listopadu 2020

Milí bratři a sestry,

podobně jako na jaře před letošními Velikonocemi bychom Vám chtěli nabídnout možnost, jak alespoň část z Vás v této komplikované době neochudit o příležitost přistoupit ke svátosti smíření i v nadcházejícím dušičkovém čase. Vzhledem k nyní limitovanému počtu osob, které se mohou najednou shromáždit v kostele, jsme připravili webový rezervační formulář, ve kterém si můžete vybrat vhodný čas. Zpovídat budeme tři; v průběhu dvou hodin bychom tedy mohli „obsloužit“ minimálně 30–40 kajícníků.

Po oba dny začneme od 15:00 hod. a budeme pokračovat cca. do 17 hod. Bylo by dobré, kdyby se zapsaní dostavili o 10 min dříve, než je jejich termín.

Přihlásit se můžete zde:

https://booking.reservanto.cz/Modal/?id=15912

Abychom aspoň částečně umožnili účast i našich starších farníků, třeba z vašeho nejbližšího okolí, kteří nepoužívají internet, budeme vděční, když jim s touto rezervací pomůžete.

Pro možnost kontroly rezervace vyžadujeme zadání jména a telefonu, další údaje nemusíte vyplňovat. Zpracování osobních dat se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Zadané osobní údaje budou do 6. 11. 2020 smazány.

Opakujeme také doporučení našich biskupů k formě „karanténní“ kající bohoslužby: Podle platných církevních předpisů je možné získat odpuštění hříchů i jiným způsobem. Apoštolská penitenciárie v této souvislosti zmiňuje: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (srov. KKC, č. 1452).“
Tím ovšem nezaniká nutnost přistoupit k řádné sv. zpovědi z těžkých hříchů v nejbližším možném termínu, jakmile to okolnosti dovolí!

Kající pobožnosti však nyní není reálné zorganizovat. Proto Vám raději nabízíme možnost časově naplánovaného individuálního přístupu prostřednictvím výše uvedeného odkazu.

Důležitá poznámka:

Svou nabídku svátosti smíření činíme v situaci, kdy dostáváme dotazy, jak je to letos se splněním podmínek pro získání odpustků, které lze přivlastnit našim zemřelým. Odpověď je zhruba ta, že tyto podmínky lze v současné situaci splnit kdykoliv v průběhu listopadu. Podrobnější a přesnější informace jsou uvedeny např. zde:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201023moznost-ziskat-dusickove-odpustky-bude-kvuli-pandemii-prodlouzena

 

Reprodukci tohoto článku připravujeme k vyvěšení v oddílu Aktuality na našich webových stránkách.

 

Věříme, že naši nabídku přijmete s porozuměním, a těšíme se na viděnou.

S laskavým souhlasem P. Jakuba
P. Pavel Křížek

Náš kostel je denně otevřený od 12 hodin do 17 hodin a v neděli od 14 hodin do 17 hodin. Od 16 hodin do 17 hodin je přítomen kněz, který Vám rád poslouží sv.zpovědí, duchovním rozhovorem a sv.přijímáním

SVÍCE ZA NAŠE ZESNULÉ na schodišti našeho kostela sv.Ludmily

V neděli, kdy je slavnost Všech svatých a v pondělí o Památce zesnulých, můžete od 17 hodin do 21 hodin přinést kalíškové svíce, zapálit je a položit na schodiště kostela sv.Ludmily a tam se jednotlivě pomodlit za ty, kteří jsou na věčnosti a kteří nám chybí…

MODLITBA posvátného růžence za naše zemřelé na Vinohradském hřbitově

Ve středu 4.11. v 15 hodin se sejdeme u vchodu hřbitovního kostela na Vinohradském hřbitově a pak společně půjde ke kněžskému hrobu a pomodlíme se za všechny naše zesnulé růženec. Srdečně zveme.