Svátost pomazání nemocných ve Svatém týdnu

Svátost pomazání nemocných budeme udělovat při mši svaté v 16:30 v pondělí Svatého týdne tj. 26. března 2018, prosíme se jmenovitě přihlásit v sakristii nejpozději do neděle 25. března (tj. do Květné neděle).