Svatý týden a Velikonoce v naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily 2021

Dnes Květnou nedělí otevíráme Svatý týden. Mše sv. jsou jako obvykle a přidáváme další mši sv. v 17.30 hodin.
V 15.45 hodin se modlíme Křížovou cestu.

Kapacita našeho kostela je 500 účastníků. Na základě vládních opatření je možná účast 10 procent, to je 50. Prosíme o laskavé dodržování tohoto počtu.
Děkujeme, že respektujete všechna hygienická opatřen
í.

Zítra v pondělí od 12 hodin bude brigáda na úklid našeho kostela. Prosím, přijďte nám pomoci.

TŘI DNY SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
V pondělí, v úterý a ve středu od 16 hodin do 18 hodin budeme zpovídat. Rádi Vám poslouží kněží P. Jakub, P. Zachariáš a P. Pavel. Prosíme, využijte této zpovědní příležitosti.

Na Zelený čtvrtek, v den Památky Večeře Páně, je mše sv. jako obvykle v 16.30 hodin a po ní následuje tiché zastavení v Getsemanské zahradě.

Na Velký pátek je den přísného půstu. V 15 hodin se pomodlíme Křížovou cestu sv. Ludmily. Autorem této meditace je prof. Petr Piťha. Byla napsána pro náš kostel a zazní v premiéře. Velkopáteční obřady začínají v 16.30 hodin.

Na Bílou sobotu od 10 hodin do 17 hodin můžete navštívit a pomodlit se u Božího hrobu.

VELIKONOČNÍ VIGILIE bude na místenky, které si můžete vyzvednout v sakristii. Vchod na vigilii bude z boku od metra.

Na Hod Boží velikonoční jsou mše sv.v 9, v 11, v 16.30 a v 17.30 hodin.

Všechny podrobnosti najdete v našem listě DOBRÁ ZPRÁVA. Je k dispozici vzadu u vchodu.

Přejeme Vám požehnaný Svatý týden a s Vámi se těšíme na Velikonoce.