Tak žijeme od 3.neděle adventní ke čtvrté…

Náš kostel je denně otevřený od 12 hodin do 17 hodin a v neděli od 15 hodin do 17 hodin. Počet účastníků se zvýšil podle velikosti kostela u nás na 60. Od čtvrtka se očekávají další opatření. O všem budete informováni.

Zítra je památka sv. Jana od Kříže, kněze  a učitele církve.

Zveme Vás, žel v omezeném počtu účastníků /60/, na RORÁTY u sv. Ludmily. Budou slaveny hudbou a sólovým zpěvem v hlavní lodi kostela v tento čtvrtek v 6 hodin ráno.

V sakristii jsou k prodeji stolní a nástěnné kalendáře.

Děkujeme našim farníkům, kteří přišli v pondělí stavět stromy a připravit stavbu betléma. Pán Bůh zaplať!

V úterý 15.12. v 19 hodin se sejde na faře Pastorační rada farnosti a ve 20 hodin Ekonomická rada farnosti.

ZPOVĚDNÍ ČTVRTEK A PÁTEK

Ve čtvrtek   17.12. a v pátek od 18.12. od 16 do 18.30  hodin  budeme zpovídat. Od 16 hodin bude zpovídat P.Jakub a P.Pavel a v 17,.30 hodin se k nim připojí P.Zachariáš. Prosíme, využijte této příležitosti. Nenechávejte sv.zpověď na poslední chvíli.

Příští pondělí a případně v úterý budeme od 14 hodin uklízet kostel.Prosíme, přijďte nám pomoci.