Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa: 9:00–12:00 a 13:00-15:00
úterý, čtvrtek: 9:00-12:00

Pokud se chystáte navštívit farní kancelář, prosíme o dřívější telefonický kontakt nebo domluvu schůzky na konkrétní termín, může nastat situace, že z důvodu jiných pastoračních povinnosti (pohřeb, zaopatřování nemocných) ve farní kanceláři nebudeme.

Během letních prázdnin je farní kancelář mimo provoz. Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele každý den před začátkem mše svaté nebo po ní anebo elektronickou poštou na emailu: pastorace@centrum.cz.