VÁNOCE U NÁS

Na Štědrý den v 8 hodin budou u hlavního oltáře poslední roráty.

Slavnost Narození Páně otevřeme odpolední mši sv. v 16.30 hodin,která je určena hlavně pro děti, rodiče a prarodiče.

Slavná „Půlnoční“ bude sloužena u hlavního oltáře, bude v latinském jazyce, doprovázena krásnými českými koledami.

Od Hodu Božího až do 1.1.2020 bude od 10 hodin do 16 hodin každý den, kromě bohoslužeb, přístupný náš betlém.Prosíme, pomozte nám se střežením kostela. Rozpis služeb je v sakristii.

V  našem kostele již  uchováváme betlémské světlo.

Všechny informace najdete na vývěsce ve  vestibulu kostela a  na našich webových stránkách.

Přejeme Vám radostné a požehnané svátky Narození Páně.

Vaši kněží

P. Jakub , P .Zachariáš a P. Pavel

 

BETLÉM

Tam, kde kdysi Bůh nenalezl domov,

jsme dnes doma my všichni.

G.K.Chesterton