Vánoční bohoslužby u sv. Ludmily

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

neděle 24.12.2017 – 4. neděle adventní: mše sv. v 9:00 (poslední zpívané roráty) a 11:00

neděle 24.12.2017 – Vigilie Narození Páně: mše sv. v 16:30 (pro rodiny s dětmi) a 24:00 („půlnoční“ s koledami)

pondělí 25.12.2017 – Slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek: mše sv. v 9:00, 11:00 a 16:30

úterý 26.12.2017 – svátek sv. Štěpána: mše sv. v 11:00 a 16:30

středa 27.12.2017 – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty: mše sv. v 16:30 (s žehnáním vína)

čtvrtek 28.12.2017 – svátek svatých Mláďátek, mučedníků: mše sv. v 16:30

pátek 29.12.2017 – Pátý den v oktávu Narození Páně: mše sv. v 16:30

sobota 30.12.2017 – Šestý den v oktávu Narození Páně: mše sv. v 16:30

neděle 31.12.2017 – svátek Svaté Rodiny: mše sv. v 9:00 a 11:00 (obě mše s obnovou manželského slibu)

neděle 31.12.2017 – Zakončení občanského roku: mše sv. v 16:30 (na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku)

pondělí 1.1.2018 – Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený svátek: mše sv. v 9:00, 11:00 a 16:30

úterý 2.1.2018 – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského: mše sv. v 16:30

středa 3.1.2018 – památka Nejsvětějšího jména Ježíš: mše sv. v 16:30

čtvrtek 4.1.2018 – čtvrtek po oktávu Narození Páně: mše sv. v 16:30

pátek 5.1.2018 – Vigilie slavnosti Zjevení Páně, doporučený svátek: mše sv. v 16:30 (hlavní celebrant biskup Václav Malý), je to zároveň 1. pátek v měsíci (od 14:00 začátek eucharistického výstavu, od 15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství, od 15:30 adorace za nová kněžská a řeholní povolání – vedou Sestry Ježíšovy)

sobota 6.1.2018 – Slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek: mše sv. v 16:30 (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

neděle 7.1.2018 – Svátek Křtu Páně: mše sv. v 9:00, 11:00 a 16:30