Varhanní koncert a 125. výročí posvěcení kostela s žehnáním restaurovaných varhan

Slavnost 125. výročí posvěcení kostela a žehnání opravených varhan – nově zrenovované velké varhany se rozezní poprvé v neděli 7. října. Od 18:00 hodin Vás zveme na varhanní koncert MgA. Jakuba Janšty, vstupné je 150,-Kč. Po koncertě bude následovat přednáška o proběhlém restaurování varhan a následně komentovaná prohlídka varhan – prohlídky budou zřejmě dvě, protože kapacita kůru je maximálně 30 osob na jednu prohlídku. V případě většího zájmu o komentovanou prohlídku budou nabídnuty, po dohodě s našimi varhaníky, další termíny prohlídek.

Pozor! V neděli 7. října odpolední mše svatá začne výjimečně o půl hodiny dřív, začne už v 16:00 hodin.

V pondělí 8. října Vás zveme od 16:30 na slavnostní mši svatou ke 125. výročí posvěcení kostela, mše bude spojená s žehnáním restaurovaných varhan. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Mši svatou doprovodí Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy pode vedením Jakuba Zichy, vystoupí Stanislava Jirků – mezzosoprán a František Zahradníček – oba sólisté Národního divadla, na varhany zahraje Jan Kalfus, profesor Pražské konzervatoře. Při bohoslužbě zazní vybrané části děl Antonína Dvořáka: Svatá Ludmila (op. 71) a Biblické písně (op. 99). Záštitu nad celou slavnosti 7. a 8. října převzali: Ministr kultury ČR a MČ Praha 2.