Velikonoce 2016 u sv. Ludmily

Zelený čtvrtek 24. března

16:30 – mše svatá na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou

20:00 – 22:00 – bdění v Getsemanské zahradě ( 20:00 – 21:00 společná adorace)

Velký pátek 25. března (Prosíme o pomoc s hlídáním kostela od 9:00 do 15:00 a od 18:00 do 20:00.)

9:00 – 15:00 – bdění v Getsemanské zahradě

15:00 – 16:00 – Křížová cesta

16:00 – 16:20 – začátek novény k Božímu milosrdenství (první den)

16:30 – 18:00 – obřady Velkého pátku

18:00 – 20:00 – bdění u Božího hrobu

Bílá sobota 26. března (Prosíme o pomoc s hlídáním kostela od 10:00 do 15:00.)

9:00 – 9:45 – ranní chvály a závěrečné obřady katechumenátu

10:00 – 15:00 – bdění u Božího hrobu

15:00 – 15:30 – novéna k Božímu milosrdenství (druhý den)

15:30 – 19:00 – úklid kostela a příprava velikonoční výzdoby

20:00 – 22:30 – obřady velikonoční vigilie s křty dospělých

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 27. března

9:00 – slavnostní mše svatá s žehnáním pokrmů

11:00 – slavnostní mše svatá s žehnáním pokrmů

16:00 – novéna k Božímu milosrdenství (třetí den)

16:30 – slavnostní mše svatá

Pondělí velikonoční 28. března

11:00 – mše svatá

16:00 – novéna k Božímu milosrdenství (čtvrtý den)

16:30 – mše svatá

Úterý velikonoční 29. března – čtvrtek velikonoční 31. března

16:00 – novéna k Božímu milosrdenství (pátý až sedmý den)

16:30 – mše svatá

Pátek velikonoční 1. dubna

14:00 – začátek eucharistického výstavu

15:00 – novéna k Božímu milosrdenství (osmý den)

15:30 – adorace za nová kněžská a řeholní povolání

16:30 – mše svatá (hlavním celebrantem bude pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý)

Sobota velikonoční 2. dubna

16:00 – novéna k Božímu milosrdenství (devátý den – poslední)

2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

9:00 – mše svatá

11:00 – mše svatá (na závěr mše eucharistický výstav, korunka k Božímu milosrdenství a slavnostní požehnání v monstranci)

16:30 – mše svatá