Velikonoční bohoslužby u sv. Ludmily

Zelený čtvrtek:
– od 16:30 mše svatá na památku Večeře Páně
– od 20:00 do 22:00 bdění v Getsemanské zahradě (20:00-21:00 bude vedená společná adorace)

Velký pátek:
– od 9:00 do 15:00 bdění v Getsemanské zahradě
– od 15:00 do 16:00 Křížová cesta
– od 16:00 do 16:20 začátek Novény k Božímu milosrdenství
– od 16:30 začátek velkopátečních obřadů
– od 18:00 do 20:00 bdění u Božího hrobu

Bílá sobota:
– od 9:00 do 9:30 Modlitba se čtením a Ranní chvály
– od 9:30 do 15:00 bdění u Božího hrobu
– od 15:00 do 15:20 Novéna k Božímu milosrdenství
– od 15:30 do 20:00 kostel bude uzavřen pro veřejnost (příprava velikonoční výzdoby – každá pomoc bude vítána)
– od 20:30 obřadem žehnání ohně před kostelem začne slavení Velikonoční vigilie (lektory prosíme o včasné zapsání se v sakristii k příslušným čtením)

Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
– mše sv. v 9:00, 11:00 a 16:30
– od 16:00 Novéna k Božímu milosrdenství
(při mších v 9:00 a 11:00 žehnání pokrmů)

Pondělí velikonoční:
– mše sv. v 11:00 a 16:30 (v 9:00 není)
– od 16:00 Novéna k Božímu milosrdenství;