Víkendový pobyt v klášteře pro dívky a mladé ženy

Sestry premonstrátky srdečně zvou na víkendový pobyt v klášteře pro dívky a mladé ženy.

Téma: Navštívení, Premonstrátská spiritualita
Kdy: 18.–21. 7. 2019
Kde: klášter sester premonstrátek, Sv. Kopeček u Olomouce

Viz také podrobný program.