Výroba adventních věnců

Výroba adventních věnců proběhne v sobotu 2. prosince od 10.00 hodin v sále na faře (Jugoslávská 27 – 1. p). Chvojí na výrobu věnců si, prosíme, přineste s sebou.

Věnce budeme žehnat v neděli při mších v 9.00, 11.00 a 16.30.