Vzpomínka na naše zemřelé a první pátek

Letošní památka zesnulých připadá na první pátek, kdy se v naší farnosti modlíme za naše rodiny a nová kněžská i řeholní povolání.

Tento sváteční den otevřeme ranní mší sv. v 7 hodin, v poledne bude další mše sv.za naše zemřelé. Od 14 hodin adorace, v patnáct Korunka Božího milosrdenství a v 16,30 při mši sv., kterou bude sloužit náš generální vikář biskup Zdeněk Wasserbauer, zazní Missa defunctorum  – REQUIEM od Václava Holana Rovenského v podání svatoludmilské scholy.

Od Slavnosti všech svatých a po celý dušičkový čas do 8,11. můžeme získat plnomocné odpustky. Podmínkou je svatá zpověď, účast u Stolu Páně, návštěva hřbitova s modlitbou Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria…a modlitba na úmysl Svatého otce.

Využijte každodenní možnosti svátosti smíření. Zpovídáme vždy přede mší svatou a kdykoliv na požádání.