Zasedání pastorační rady farnosti

Další zasedání PRF se koná ve středu 5. dubna od 19:30 v sále na faře.