Závěr Adventu a Vánoce u nás…Vítejte

V pondělí 21.12. a případně v úterý od 14 hodin bude probíhat úklid kostela před Vánocemi.Prosíme přijďte nám na pomoci. Ať náš kostel je na svátky čistý.

Na Štědrý den jsou poslední Roráty až v 8.30 hodin.
1. vánoční mše sv. pro děti a rodiče je odpoledne v 16.30 hodin. Žel,může se zúčastnit jen 80 věřících a to ve 2 metrových rozestupech. Přístup na tuto vánoční bohoslužbu bude z pravé strany od metra a bude na místenky.Ty zdarma obdržíte v sakristii. Tento stejný postup bude i na půlnoční mši sv. Prosíme o laskavé pochopení a respektování vládních opatření.

25. 12. na Hod Boží vánoční bude mše sv. jitřní zvaná pastýřská v 7 hodin ráno a pak následuje v 9, v 11 a v 16.30 hodin.
26. 12. na svátek sv.Štěpána budou jen dvě bohoslužby v 11 a v 16.30 hodin
V neděli je svátek Sv.Rodiny. Mše sv. jsou v 9 v 11 a v 16,30 hodin. Při bohoslužbách je možné obnovit manželské sliby.

Náš betlém bude každý den přístupný po skončení svátečních bohoslužeb do 18 hodin. Prosíme o pomoc při střežení kostela.Zapište se, prosíme, v sakristii. Děkujeme za Vaší ochotu.

Náš kostel bude denně otevřený od 11 hodin do 18 hodin.

V sakristii je možné koupit stolní a nástěnné kalendáře.

Přejeme Vám požehnané svátky narození Pána Ježíše Krista.Radost v srdci a světlo v očích.