Zavítejte k nám…

NÁŠ KOSTEL JE DENNĚ OTEVŘENÝ od 12 hodin do 17 hodin k osobní modlitbě. V NEDĚLI od 14 hodin do 17 hodin.

Kvůli malému počtu (6) jsou mše svaté slouženy soukromě. Pokud někdo z našich věřících má rezervovanou mši sv s vlastním úmyslem tak, jak je zapsána v deníku v sakristii a chtěl by se zúčastnit, ať kontaktuje kněze.

Každý den od 16 až do 17 hodin jsme připraveni v kostele Vám posloužit svatou zpovědí, duchovním rozhovorem a Sv.přijímáním.

Ať Vám  Pán Bůh žehná a Panna Maria ochraňuje.

Vaši kněží od sv.Ludmily – P.Jakub, P.Zachariáš a P.Pavel