Žehnání vody, kadidla a křídy

Ve čtvrtek 5. ledna mše svatá v 16:30 bude z vigilie slavnosti Zjevení Páně. Na závěr bohoslužby požehnáme vodu, kadidlo a křídu.