Život farnosti od 1.neděle postní ke druhé postní

Ve středu 13.března si připomínáme výroční den zvolení Svatého otce Františka.Pamatujme na něj v modlitbách.

V tento středeční den v 19 hodin se na faře sejde pastorační a ekonomická rada.

Příští neděle je druhá postní.

V patek po mši sv. v 16.30 hodin se modlíme Křížovou cestu a v neděli od 15.45 hodin.

Během modlitby Křížové cesty se zpovídá.