Život farnosti od 12.neděle v mezidobí ke 13.neděli

Dnes v 11 hodin v naší farnosti prožíváme 1.svaté přijímání. 8 dětí poprvé přistoupí ke Stolu Páně.Prosíme, pamatujme na ně ve své modlitbě.

Zítra, v pondělí je Slavnost Narození sv.Jana Křtitele.

V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Slavná mše sv. je jako obvykle v 16.30 hodin a po ní následuje modlitba litanií k Srdci Páně.

V sobotu je slavnost sv.apoštolů Petra a Pavla.

Příští neděle je 13.v mezidobí.

Zítra  v boční lodi bude otevřena malá výstava fotografií – portrétů umělců, kteří měli a mají vztah k našemu kostelu. Vernisáž fotografií Jakuba Ludvíka s názvem Pocta umělcům začíná v 18 hodin a kromě duchovního slova zazní umělecký přednes herečky Hany Maciuchové, zpěv Světlany Nálepkové a Petry Hapkové, dcery skladatele Petra Hapky, který  jako chlapec zde u sv.Ludmily ministroval.

Ve středu v 18 hodin je na faře setkání Ekonomické rady farnosti.