Život farnosti od 13.neděle ke čtrnácté…

Dnes si připomínáme 120 let od narození kardinála Františka Tomáška.

Ve středu oslavíme svátek sv.Tomáše, apoštola, ve čtvrtek je památka sv.Prokopa, je to v předvečer Slavnosti sv.Cyrila a Metoděje. Mše sv. v 16.30 hodin bude sloužena u bočního oltáře sv.Cyrila a Metoděje v pravé chrámové lodi.

V pátek je  Slavnost sv.Cyrila a Metoděje, zároveň je to první pátek v měsíci, kdy v odpoledním duchovním programu pamatujeme na rodiny a nová kněžská i řeholní povolání. Ve 14 hodin je tichá adorace, v 15 hodin je modlitba Korunky Božího milosrdenství, od 15.30 hodin je společná adorace, kterou povede P. Zachariáš a v 16.30 hodin slavnou mši sv. bude sloužit farář P. Jakub.

V sobotu je památka Panny Marie a zároveň památka sv.Marie Gorettiové, panny a mučednice.

Příští neděle je 14.v mezidobí. Mše sv. je pouze v 11 hodin a v 16.30 hodin.

Dnešní sbírka je určena pro naše bohoslovce. Děkujeme za Vaší štědrost.

POZOR – o prázdninách – po celý červenec a srpen není mše sv. v 9 hodin. Ostatní bohoslužby t.j. v 11 a v 16.30 hodin jsou beze změny.

Přejeme dobré prožití prázdnin a času dovolených 🙂