Život farnosti od 15.neděle v mezidobí k šestnácté…

V pondělí je památka  sv.Bonaventury, biskupa a učitele církve. V úterý je památka Panny Marie Karmelské. Ve středu si připomeneme bl. Česlava a sv.Hyacinta.

V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Příští neděle je 16.v mezidobí.

Mše svaté jsou v obvyklém pořadí, jen v neděli během července a srpna není  mše sv. v 9 hodin.