Život farnosti od 16. neděle v mezidobí do 19. neděle

Pořad bohoslužeb po dobu prázdnin, tedy po cely červenec a srpen, se nemění. Během této doby nejsou nedělní mše sv. v 9 hodin.

21.7. je 16. neděle v mezidobí. V pondělí si připomínáme památku svaté Marie Magdaleny, v úterý je svátek svaté Brigity Švédské, patronky Evropy. Ve čtvrtek je svátek svatého Jakuba, apoštola, a v pátek svaté Anny a svatého Jáchyma, rodičů Panny Marie.

28.7. je 17. neděle v mezidobí. V pondělí 29.7. je památka svaté Marty, ve středu 31.7. památka svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu jezuitů, a 1. srpen je věnován památce sv. Alfonse Maria z Liguori, zakladatele řádu redemptoristů. 2.8. je první pátek v měsíci věnován modlitbám za rodiny a nová kněžská řeholní povolání. Ve 14 hod. začínáme výstavem Nejsvětější svátosti oltářní. V 15 hod. je Korunka Božího milosrdenství a pak společná adorace a mše svatá, kterou povede a bude celebrovat pater Zachariáš. První sobota je ve znamení památky Panny Marie.

4.8. je 18. neděle v mezidobí. V pondělí 5.8. je památka Panny Marie Sněžné. Úterý 6.8. svátek Proměnění Páně a ve čtvrtek je památka svatého Dominika. V pátek je svátek svaté Terezie Benedikty od kříže (Edith Stein), patronky Evropy. V sobotu je svátek svatého Vavřince, mučedníka. 11.8. je 19. neděle v mezidobí.