Život farnosti od 2.neděle postní ke třetí postní neděli

Po celý svatopostní čas se modlíme každý pátek po odpolední mši sv. a v neděli před odpolední mši sv. v 15.45 hodin Křížovou cestu.

V úterý slavíme Slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie. Slavná bohoslužba je jako obvykle v 16.30 hodin.