Život farnosti od 3.neděle postní a dál…

V pondělí 25.března je slavnost Zvěstování Páně. Slavná mše sv. je jako obvykle v 16.30 hodin.

Před každou bohoslužbou se zpovídá.

Modlitba křížové cesty je každý pátek po odpolední mši sv. a v neděli od 15.45 hodin.

Příští neděli 31. března na  4. neděle postní bude mše sv. v 11 hodin obětována za prvního faráře našeho chrámu Mons. Ferdinanda Lehnera / 6. června 1837 Rokycany – 1. března 1914 Královské Vinohrady/- vynikajícího historika umění, znalce chrámové hudby, publicisty a průkopníka památkové péče v našich vlastech, od jehož odchodu na věčnost uplynulo letos v březnu 105 let. U sv. Ludmily  působil plných 20 let  – od vysvěcení kostela 8. října 1893 až do své smrti 1.března 1914. Je mj. autorem dokonale promyšlené ideové koncepce bohaté chrámové výmalby – díla vídeňských výtvarníků Karla a Johanna Jobstových.

Při mši sv. vzpomeneme rovněž i na další kněze , kteří  v minulosti dlouhá léta stáli v čele naší farnosti nebo zde působili jako kaplani / Mons. Antonín Hofmann, probošt Jan Mára O.Cr., P. Leo Josef Povolný O. Praem. a P. Bohumil Bílý  a další/ .

Mši svatou bude doprovázet pěvecký sbor farnosti sv.Václava na Proseku.

V tento  den v 18 hodin jste všichni srdečně zváni na mimořádnou  benefiční komentovanou prohlídku našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty a lektora dramaturgie Volksoper Wien, který nás detailně seznámí s historií vinohradské farnosti,  přiblíží nám  zajímavou 125 letou historii chrámu sv. Ludmily a jeho bohatou uměleckou výzdobu. Velkou pozornost bude věnovat chrámovému mobiliáři a skvostným okenním vitrážím. Dozvíte se také, které významné osobnosti politického a kulturního života byly v našem chrámu pokřtěny nebo zde uzavřely církevní sňatek. Překvapením bude informace, který později všeobecně známý hudebník u sv. Ludmily v padesátých letech minulého století jako chlapec pravidelně ministroval. Na pravou míru budou uvedeny skutečnosti ohledně desetiletého uzavření celého kostela / od 11. března 1974 do 23. prosince 1984 / a značně komplikovaného průběhu renovace chrámového interieru.

V úvodu výkladu nám přednášející přiblíží mimořádnou osobnost zdejšího prvofaráře Mons. Ferdinanda Lehnera a jeho zásluhy o náš chrám.

 

ABY BYLO DOBŘE SLYŠET…

Je velká benefice pro náš kostel. Rádi bychom pořídili nové a dokonalejší ozvučení celého kostela. Původní bylo realizováno v roce 1991 firmou Ozvučovací technika Vojtěch Pecka a v průběhu dalších let se postupně doplňovalo a opravovalo. Současný stav  není dobrý  a proto jsme se rozhodli k pořízení nové aparatury, která bude vyhovovat parametrům dneška. Celkové náklady činí 330 000 Kč. a po úvaze a radách jsme vybrali opět firmu Ozvučovací technika.Vše bude hrazeno z prostředků farnosti.

Proto Vás prosíme o pomoc. Oslovujeme podnikatele i přátele farnosti. Příští neděli vykonáme účelovou sbírku. Je také možné přispět na účet farnosti 4387957349/0800. Děkujeme za Vaší štědrost a porozumění.

V příštím týdnu začnou přípravné práce, proto také prosíme o trpělivost. Vše se děje za plného provozu kostela.

VELKÁ PŘEDVELIKONOČNÍ BRIGÁDA

V sobotu 6. dubna od 10 hodin budeme uklízet celý kostel. Prosíme, přijďte nám pomoci. Pán Bůh zaplať!

MISIJNÍ KOLÁČ

V neděli 7.dubna dopoledne se uskuteční akce na pomoc misiím Misijní koláč. Všechny podrobnosti najdete na na našem webu a na vývěskách farnosti.

DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI bude před Květnou nedělí 13.dubna od 9 hodin do 12 hodin na faře.