Život farnosti od 4. neděle velikonoční do páté…

Milé sestry a milí bratři, přátelé našeho kostela sv. Ludmily, dnes je neděle Dobrého pastýře. Je to den modliteb za duchovní povolání.

Pomalu, ale jistě se obnovuje i náš život v kostele, byť každý den od 12 hodin do 16 je chrám otevřený pro individuální modlitbu, přesto ještě tento celý týden až do pondělí 11.5. jsou bohoslužby omezeny jen na 15 účastníků.

V tomto týdnu, kromě mše sv. v 16.30 hodin,   je  ještě mše sv. v 18 hodin. Po každé bohoslužbě je Májová  pobožnost. Prosíme o laskavou trpělivost s dodržováním vládních opatření.

V pátek 8. 5. je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Od pondělí 11.5. se počet účastníků navyšuje na 100. Těšíme se, že se opět budeme setkávat…Pán Bůh nám pomáhej a opatruj!