Život farnosti od 5.neděle postní ke Květné – Pašijové neděli

Dnes odpoledne ve 14.30 hodin Vás zveme na svatopostní duchovní zastavení v našem kostele. Meditaci se zpěvem povedou farníci od Panny Marie před Týnem.

V sobotu 13.4. Vás zveme na faru do Jugoslávské ulice na FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU, kterou povede vynikající biblista,náš premonstrátský spolubratr P. Jindřich Nepomuk Löffelmann OPraem. z milevské komunity, farář z Lašovic a Klučenic. Začneme v 9 hodin a obnovu zakončíme modlitbou Anděl Páně  v poledne.  Přijďte a pozvěte své přátele

Příští neděle je Květná – Pašijová. Při všech bohoslužbách se budou žehnat ratolesti. Prosíme, přineste si je s sebou a pamatujte i na ty, kteří je nemají.

Od Květné neděle do Škaredé středy budeme každý den od 16 hodin do 19 hodin zpovídat. Prosíme, využijte tuto možnost. Nenechávejte svatou zpověď na poslední  chvíli.

PODĚKOVÁNÍ – Děkujeme milým farníkům, kteří přišli v sobotu dopoledne na předvelikonoční úklid. Vážíme si jejich pomoci. Pán Bůh zaplať!

SBÍRKA NA ZAPLACENÍ NOVÉHO OZVUČENÍ KOSTELA.

Minulou neděli se vybrala částka 19.799 Kč. Děkujeme!  Také postupně posíláte nemalé částky na účet farnosti. Pokud  chcete, rádi Vám vystavíme  doklad o daru. 

Během velikonoční doby vykonáme několik sbírek k uhrazení částky 330 000 Kč. Což jsou náklady na pořízení celého ozvučení.

Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni střežit Getsemanskou zahradu a Boží hrob v kostele na Velký pátek a Bílou sobotu. Tabulka na rozpis je v sakristii.Prosíme osobně se přihlaste.

Příští neděli vyjde náš občasník Dobrá zpráva, kde najdete všechny  informace o dění v naší farnosti ve velikonoční době.