Život farnosti od 7. neděle velikonoční ke Svatodušním svátkům

V pondělí je památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve středu památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek  slavíme SLAVNOST SV.NORBERTA, zakladatele našeho premontstrátského řádu. Přijměte pozvání k nám na Strahov, kde v 10 hodin náš opat Daniel bude slavit mši sv. a pak večer v 18 hodin bude sloužena slavná bohoslužba panem kardinálem Dominikem Dukou OP.

Na První pátek, tedy 7.6. je u nás pravidelný Den modliteb za nová kněžská a duchovní povolání. Začínáme ve 14 hodin tichou modlitbou před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní, v 15 hodin je Korunka Božího milosrdenství od 15 .30 hodin společnou adoraci povedou přátelé z hnutí Fokoláre a mši sv. v 16.30 hodin bude celebrovat generální vikář biskup Zdeněk.

V sobotu v 16.30 hodin bude vigilie Svatodušní svátků

V neděli je HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ – Slavnost seslání Ducha Svatého.