Život farnosti od 8.neděle v mezidobí k 1.postní neděli

Na popeleční středu je přísný půst. Všichni se postíme od masa a dospělí zachovávají půst újmy – to znamená jen jednou dosyta se najíst.  Prosíme zachovejme postní kázeň. Pomůžeme nejen sobě, ale i svému okolí.

Mše sv. s udělováním popelce na popeleční středu je jako obvykle v 16.30 hodin.

Od popeleční středy se objeví vzadu na stole papírové pokladničky pro postní almužnu.

V pátek 8. března po mši svaté se pomodlíme křížovou cestu.

V sobotu 9.března při  odpolední mši sv.  v 16.30 hodin budeme udělovat svátost pomázání nemocných. Kdo máte zájem přijmout tuto  svátost posily,  přihlaste se v sakristii.

SVATOPETERSKÝ HALÉŘ

Děkujeme za minulou nedělní sbírku, která je věnována pro Svatého otce Františka, aby mohl pomáhat všem potřebným. Vybralo se 16.225 Kč. Pán Bůh zaplať za Vaší štědrost.

FARNÍ ZPRAVODAJ

Dnes vychází občasník naši farnosti DOBRÁ ZPRÁVA, ve kterém najdete všechny potřebné informace o životě naší farnosti během svatého půstu. Je k rozebrání vzadu na velkých stolech. A stáhnout v elektronické formě si ho můžete zde: OBČASNíK

Příští neděle je první postní. Ty, kteří nemohli přijmout popelec na popeleční středu jej mohou přijmout v úvodu všech bohoslužeb.

V neděli vždy od 15.45 hodin se modlíme Křížovou cestu.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Prosíme členy pastorační a ekonomické rady, aby přišli ve středu 13.března v 19 hodin na faru.