Život farnosti od druhé adventní neděle ke třetí zvané Gaudete

Náš kostel je denně otevřený od 12 hodin do 17 hodin a v neděli od 15 hodin do 17 hodin. Počet účastníků se zvýšil podle velikosti kostela u nás na 60. Bohu díky!

V pondělí je památka sv.Ambrože, biskupa a učitele Církve, v úterý slavnost  Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Ve čtvrtek památka Panny Marie Loretánské a v sobotu památka Panny Marie Guadalupské. Příští neděle je 3.adventní  zvaná Gaudete. Na oltáři se objeví květiny a to je předzvěst svátků Narození Páně.

Zveme Vás, žel v omezeném počtu účastníků /60/, na RORÁTY u sv. Ludmily. Budou slaveny hudbou a sólovým zpěvem v hlavní lodi kostela a to každý čtvrtek v 6 hodin ráno.

V sakristii jsou k prodeji stolní  a nástěnné kalendáře.

Zítra v pondělí 7.12. po odpolední mši sv. budeme stavět velké stromy a připravovat stavbu betléma. Prosíme silné muže o pomoc. Přihlaste se, prosím, v sakristii.