Život farnosti v týdnu od 7.neděle do 8.neděle v mezidobí

Dnes při všech bohoslužbách vykonáme sbírku Svatopeterský haléř. Děkujeme za Vaší štědrost.

Zveme Vás dnes v 18 hodin  na pietní setkání na pražský Újezd k pomníku za oběti komunismu od Olbrama Zoubka.Vzpomeneme na 8 000  spoluobčanů, kterým komunistický režim vzal život. Zapálíme svíce a pomodlíme se za všechny oběti.

V pátek 1. března je u nás Den modliteb za rodiny a duchovní povolání. Začínáme vždy ve 14 hodin tichou adorací, v 15 hodin je modlitba Korunky Božího milosrdenství, od 15 hodin se zpovídá a v 15.30 hodin je společná adorace, kterou vede řád Křížovníků s červenou hvězdou a mši sv.celebruje jejich velmistr P. Josef Šedivý. Přijďte a pozvěte své přátelé.

V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Je to první sobota v měsíci.

Příští neděli 3.března při mši sv. v 11 hodin bude malá katecheze pro děti.

PODĚKOVÁNÍ P. Zachariáše.

V uplynulých čtrnácti dech Vás požádal náš pan kaplan P.Zachariáš o vyplnění dotazníků, které potřeboval jako podklad pro svojí diplomovou práci. Přijměte jeho .poděkování za pomoc. My mu přejeme zdárné dokončení závěrečné práce a těšíme se z jeho úspěchu.