Život farnosti od Svatého týdne až k neděli Božího milosrdenství

Od Květné neděle do Škaredé středy budeme každý den od 16 hodin do 19 hodin zpovídat. Prosíme, využijte tuto možnost. Nenechávejte, prosíme, svatou zpověď na poslední  chvíli.

O 5.neděli postní se uskutečnila akce na podporu misií Misijní koláč.Vybrala se úctyhodná částka a jménem naší farnosti  posíláme na účet papežských misijních děl  19.000 Kč. Akce  se povedla! Děkujeme všem dárcům a všem pekařkám. Velký dík  patří našim maminkám z farnosti, které se angažují v misijním díle.

Dnes po bohoslužbách je tradiční prodej velikonočních výrobků postižených dětí. Zajíček na koni, tak se nazývá společnost na pomoc znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Pokud můžete, prosíme, pomozte.

Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni střežit Getsemanskou zahradu a Boží hrob v kostele na Velký pátek a Bílou sobotu. Tabulka na rozpis je v sakristii.Prosíme osobně se přihlaste.

Dnes vychází náš občasník  Dobrá zpráva, kde najdete všechny  informace o dění v naší farnosti ve velikonoční době.

Během velikonoční doby vykonáme několik sbírek k uhrazení nákladů na pořízení nového ozvučení. Děkujeme za Vaší štědrost.

VELIKONOČNÍ SVÁTKY U NÁS

VELIKONOČNÍ TRIDUUM

18.4. –    ZELENÝ  ČTVRTEK  v 16.30 hod. mše svatá na památku Večeře Páně                                                      s obřadem mytí nohou apoštolům 

                                      21 až 22 hod. noční bdění v Getsemanské zahradě                                                                      modlitba, zpěv a meditace 

19.4. –      VELKÝ  PÁTEK – den přísného půstu 

                                           v  15 hod. modlitba křížové cesty   a   16.30 hod. Velkopáteční obřady 

Dnes až do soboty 27.4. od 16 hod.se budeme každý den  modlit Novénu k Božímu milosrdenství 

20.4.  –       BÍLÁ  SOBOTA

                                    10 až 17 hod. návštěva Božího hrobu

                                    20.30 hod. velikonoční vigilie se křtem dospělých 

21.4.  –        neděle         SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

                                             HOD  BOŽÍ  VELIKONOČNÍ

                                    9 hod. mše svatá

                                    11 hod. mše svatá

                                    16.30 hod. mše svatá

                                             při nich proběhne vždy žehnání pokrmů 

22.4.   –      VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ

                                    11 hod. mše svatá a v  16.30 mše svatá

Náš kostel bude během velikonočních svátků přístupný každý den

od 10 do 16 hodin.

POCHOD PRO ŽIVOT – Srdečně zveme naše farníky na radostný pochod rodin a všech přátel života. Dopoledne je program  v katedrále sv. Víta. Ve  14 hodin se vychází z Klárova a jde se ulicemi Prahy až k soše sv.Václava na Václavském náměstí.

POCHOD PRO ŽIVOT JE V SOBOTU 27.4.

O 2.neděli velikonoční, 28.4., která nese název Neděle Božího milosrdenství, při mši sv. 11 hodin bude opět slovo pro děti. Po mši sv. zveme naše děti, které se připravují na 1.sv.přijímání na další katechezi.

Přejeme požehnané velikonoční svátky! Těšíme se s Vámi!

P. Jakub se svými spolupracovníky, s P. Zachariášem a P. Pavlem.