Pravidelné mše sv.

Pondělí16:30
Úterý16:30
Středa16:30
Čtvrtek16:30
Pátek16:30
Sobota16:30
Neděle9:0011:0016:30

Změny bohoslužeb

Případné změny pořadu bohoslužeb v aktuálních dnech a týdnech můžete nalézt v ohláškách.

První pátky v měsíci

První pátek v měsíci je od 14:00 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Od 15:00 je modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství.

Od 15:30 začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny.

Od 16:30 následuje mše svatá, kterou slouží pražští biskupové nebo představení církevních řádů.

Další informace naleznete v rubrice První pátky.

První neděle v měsíci

První neděli v měsíci je mše sv. v 9 hodin latinská.

Svátost smíření

Svátost smíření udělujeme před každou mší svatou, po domluvě s knězem i jindy.

Na první pátek v měsíci zpovídáme od 15:30.