Život naší farnosti o jubileu sv.Ludmily od 23.neděle v mezidobí ke dvacáté čtvrté…

Dnes 5.9. v 19 hodin velkým koncertem na náměstí Míru otevíráme slavnosti sv. Ludmily. Všechny Vás co nejsrdečněji zveme. Celý program je uvedený na plakátech i stránkách farnosti. Buďte našimi hosty.

Zveme Vás na národní pouť na Tetín u Berouna v sobotu 18.9.Plánujeme zajistit autobus. Odjezd by byl v 8 hodin od našeho kostela. Prosíme Vás, přihlaste se v sakristii či na faře.

Ve středu je svátek Narození Panny Marie, v pátek blahoslaveného Karla Spinoly a v sobotu sobotní památka Panny Marie.

Jubileum sv.Ludmily není pietním aktem, ale inspirací pro náš život.