Život naší farnosti od 1.adventní neděle…

Každé úterý a čtvrtek  v 6 hodin ráno jsou v našem kostele barokní roráty. Mše sv.je sloužena u oltáře Panny Marie a po skončení jste zvání do sakristie na šálek kávy či čaje.

V úterý je památka sv.Františka Xaverského a v pátek sv.Mikuláše, v sobotu sv.Ambrože, biskupa a učitele církve.

V pátek 6. je první pátek v měsíci. Je to Den modliteb za rodiny a kněžská i řeholní povolání. Začínáme vystavením Nejsvětější Svátosti Oltářní, pak v 15 hodin Korunkou Božího milosrdenství. V 16.30 hodin slouží mši sv. biskup Karel Herbst.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA u sv.Ludmily

Zveme Vás na adventní duchovní obnovu, která se uskuteční na faře v sobotu 7.12.2019. Přednášky začínají  od 9:00 a v 10:30hod. Tématem „Tajemství hořčičného zrna“ Vás provede s.Siarda L. Trochtová, S.Praem. Duchovní obnova bude zakončena v poledne modlitbou Anděl Páně.

Zůstat doma by byla chyba !

DOBRÁ ZPRÁVA

Dnes vychází náš občasník DOBRÁ ZPRAVA, kde najdete adventní a vánoční program. Letáčky jsou k dispozici vzadu na stole.

Minulou neděli jsme vykonalo sbírku na opravu kostela. Vybralo se 16 500 Kč. Díky za Vaší štědrost!