Život naší farnosti od 12.neděle v mezidobí ke třinácté…

Ve středu je slavnost Narození sv.Jana Křtitele, v sobotu je sobotní památka Panny Marie.

V pondělí a v pátek po mši sv. je další přednáška P.Zachariáše o Eucharistii a kněžství.

Příští neděle je 13.v mezidobí.

Jak jste si jistě všimli, naše věže jsou bez ciferníků a hodin. V minulém týdnu stroj a ciferníky byly demontovány. Vše  projde komplexní renovací. Do Svatoludmilské pouti  budou nainstalovány v plné kráse.Obnovu věžních hodin financuje Magistrát hl.města Prahy.