Život naší farnosti od 13.neděle v mezidobí ke slavnosti sv.Cyrila a Metoděje…

V pondělí je slavnost apoštolů sv.Petra a Pavla. Na Vyšehradě v 18 hodin bude slavná mše sv. k jubileu 950 let od založení Vyšehradské kapituly.

V pátek je 1.pátek v měsíci a je to svátek sv. apoštola Tomáše. V naší farnosti je to Den modliteb za rodiny a duchovní povolání. Ve 14 hodin je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, v 15 hodin modlitba Korunky Božího milosrdenství, v 15.30 hodin společná adorace a mši sv. v 16.30 hodin slouží P.Zachariáš.

V sobotu je památka sv .Prokopa, opata a v neděli slavnost sv.Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.

Příští neděli bude ještě mše sv. v 9 hodin, ale od neděle 12. července přecházíme na prázdninový režim. To znamená, že mše sv. budou jen v 11 hodin a v 16. 30 hodin. to je v průběhu července a srpna. Od září se opět vrátíme k pravidelnému pořadu.

Přejeme Vám krásné léto v němž obdivujme Boží dobrotu a krásu.