Život naší farnosti od 14.neděle v mezidobí k patnácté…

PŘIJMĚTE UPOZORNĚNÍ– o prázdninách – po celý červenec a srpen není mše sv. v 9 hodin. Ostatní bohoslužby t.j. v 11 a v 16.30 hodin jsou beze změny.

Přejeme dobré prožití prázdnin a času dovolených 

V úterý 9.července  si připomeneme 185 let od narození vynikajícího spisovatele a básníka Jana Nerudy.

Ve čtvrtek 11.července je svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy.

V sobotu je památka  Panny Marie.

Příští neděle je 15.neděle v mezidobí.