Život naší farnosti od 16.neděle v mezidobí k sedmnácté…

Ve středu je svátek sv. Marie Magdalény, ve čtvrtek sv.Brigity švédské, řeholnice a patronky Evropy.V sobotu je svátek sv.Jakuba, apoštola. V neděli je 17.neděle v mezidobí.

úterý 21. července 2020 v 17.30 hodin proběhne v kostele sv. Ludmily přednáška Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty a lektora dramaturgie Volksoper Wien, věnovaná tvůrcům chrámové výmalby v nazarénském stylu – vídeňským umělcům Karlu Jobstovi (1835–1907) a jeho synovci Johannu Jobstovi.

Po přednášce následuje komplexní prohlídka maleb s odborným výkladem o všech zobrazených postavách a výjevech. Doporučuje se mít s sebou divadelní kukátko či dalekohled k detailnímu pohledu na malby.

Malá anketa: Naše farnost připravuje stolní kalendář na příští rok, kdy slavíme 1100 let od mučednické smrti sv.Ludmily. Prosíme Vás napište nám KÝM JE PRO VÁS SV.LUDMILA? V  ČEM VIDÍTE JEJÍ VÝZNAM A AKTUÁLNOST ? Odpovědi, prosím, zanechejte v průběhu týdne vzadu v krabici označené ANKETA. Děkujeme!