Život naší farnosti od 27.neděle v mezidobí k 28.neděli…

Dnes při všech mší svatých  proběhne sčítání účastníků bohoslužeb.

V pondělí je památka Panny Marie Růžencové. Ve středu si připomeneme památku sv. Dionisia a spolumučedníků, patronů Francie. V pátek je památka sv.papeže Jana XXIII. a v sobotu sv.Radima i sobotní památka Panny Marie.

Příští neděle v 11 hodin je mše sv. pro děti

126.LET OD POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA oslavíme v úterý 8.října v 16.30 hodin slavnou mši sv. kterou budou celebrovat kněží od sv.Ludmily. Hlavní celebrantem je náš P. Pavel Křížek a bohoslužbu bude doprovázet Svatoludmilská schola a její hosté. Přijďte a pozvěte své přátelé.

25.let od posvěcení kaple sv.Kříže  v Křesťanském domově mládeže si připomínají naše setry františkánky z našeho sousedství. Mši sv. v jejich kapli ve středu 9.10 v 19 hodin, na kterou Vás zvou,bude sloužit biskup Karel Herbst. Po skončení jste zvání na malé agape do Kavárny u sv.Ludmily.

KATECHUMENÁT U SV.LUDMILY

Tak jako v loňském roce připravujeme katechumeny na přijetí křtu. Začínáme v pondělí 7.10 v 19 hodin na faře.Letošní přípravu povede P .Pavel Křížek. Prosíme, přihlašte se buď v sakristii či na faře.

SETKÁNÍ NAD PÍSMEM SVATÝM

Mate-li zájem o bližší setkání nad Evangeliem, přijďte na faru v pondělí 14. 10. v 19 hodin. Pravidelná setkání  1 x za 14 dní vede P. Zachariáš a jsou úspěšným pokračováním nejen pro novokřtěnce.

KATECHEZE DOSPĚLÝCH

Někteří farníci a přátelé našeho kostela projevili zájem o vzdělaní v katechismu. Jedná se o soubor 10 katechezí dospělých. První setkání začne v úterý 15.10. v 19 hodin na faře. Katechezi vede P. Jakub.