Život naší farnosti od 17.neděle v mezidobí k osmnácté…

V pondělí si připomínáme památku sv.Gorazda a druhů, žáků sv.Metoděje. Ve středu je památka sv.Marty, v pátek sv.Ignáce z Loyoly, zakladatele Jezuitů. V sobotu památka sv. Alfonsa Maria z Liguori, biskupa a učitele Církve, zakladatele Redemptoristů.

Příští neděle je 18.neděle v mezidobí.

Rádi Vás zveme na varhanní koncert ve čtvrtek 6.8. k nám do kostela. Podrobnosti jsou na plakátech.

Přejeme krásné léto a v něm srdce citlivé pro Pána Boha a bližní.