Život naší farnosti od 18. neděle v mezidobí k 19. neděli v jubilejním roce sv. Ludmily…

Ve středu je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze, ve čtvrtek je památka Panny Marie Sněžné. V pátek je První pátek v měsíci a zároveň svátek Proměnění Páně.
V sobotu je památka Panny Marie. Příští neděle je 19. v mezidobí.

Na první pátek je Den modliteb za duchovní povolání. Celý program od 14 hodin povede naše farnost. Od 15 hodin je modlitba Korunky Božího milosrdenství. V 15.30 hodin společná adorace a 16.30 hodin mši sv.budou sloužit naši kněží – P.Jakub, P.Pavel a P.Cyril.

Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin.
Kostel je pravidelně otevřený od 11 hodin do odpolední mše sv.