Život naší farnosti od 18.neděle v mezidobí k devatenácté

V úterý je památka svatého kněze Jana Maria Vianneye. Ve středu je památka Panny Marie Sněžné,ve čtvrtek svátek Proměnění Páně.V pátek je první pátek v měsíci a v sobotu je památka sv. Dominika. Příští neděle je 19. neděle v mezidobí.

Ve čtvrtek 6. srpna v 19 hodin Vás zveme na varhanní koncert polského varhaníka Dr. Michała Szostaka. Podrobné informace najdete na vývěsce a na Facebooku.

V pátek je první v měsíci a ten v naší farnosti patří modlitbám za kněžská a řeholní povolání a za naše rodiny. Program začíná vystavením Nejsvětější Svátosti Oltářní ve 14 hodin, v 15 hodin se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství a v 15.30 hodin je společná adorace, kterou povede kytarista a zpěvák Petr Maria Lutka. V 16.30 hodin mši sv. bude slavit zdejší farář P. Jakub.