Život naší farnosti od 19. neděle v mezidobí ke dvacáté…

Dnes si připomínáme také památku sv.Terezie Benedikty od Kříže, Edity Steinové.

V pondělí je svátek sv.Vavřince, jáhna a mučedníka. V úterý památka sv.Kláry, v pátek je památka sv.Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka.

V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V 10 hodin bude v Týnském chrámu slavná mše sv a po skončení pan kardinál Duka požehná Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Všichni jste srdečně zváni.

Příští neděle je 20. v mezidobí.

V úterý 11. srpna bude v 16,30 hod. sloužena koncelebrovaná mše sv. za P. kanovníka Jana Máru / 14.8. 1912 – 5.1.2012 /, vyšehradského probošta a v letech 1951 – 1991 zasloužilého arciděkana u sv. Ludmily, u příležitosti 108. výročí jeho narození. Homilii pronese Mons. Karel Havelka, čestný kanovník vyšehradský a děkan Dómské kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích.

Po bohoslužbě v cca 17,45 hod. bude v sále na faře v Jugoslávské ulici č. 27 setkání s Mgr. Michaelem Soukupem, bývalým  osobním sekretářem P. Máry, který promluví o jeho dlouholetém působení v čele svatoludmilské farnosti a  o obnově našeho kostela. Na závěr bude promítnut unikátní archivní videozáznam z obřadů velikonoční vigilie se křtem 4 dospělých katechumenů, které na Bílou sobotu 30. března 1991 celebroval u sv. Ludmily P. Jan Mára.

Jste srdečně zváni.