Život naší farnosti od 19. neděle v mezidobí ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v jubilejním roce sv. Ludmily…

Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin.
Kostel je pravidelně otevřený od 11 hodin do odpolední mše sv.

V pondělí je svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. V úterý je svátek sv.Vavřince, jáhna a mučedníka. Ve středu sv.Kláry a v sobotu je památka sv.Maximiliána Maria Kolbe, kněze a mučedníka.

V neděli je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.